اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا

ورزش والیبال

کلاس ها روزی های زوج سالن تختی میباشد.

ثبت نام مدرسه والیبال باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر خواهران

 • قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مربی خانم آدیش

پرداخت شهریه والیبال خواهران-به صورت ماهانه

 • قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
 • قیمت: ۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مربی خانم آدیش

پرداخت شهریه والیبال خواهران روستای جور -به صورت ماهانه

 • قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت: ۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مربی خانم صانعی

روز های فرد 

نوجونان و جوانان ساعات۵-۳ عصر

بزرگ سالان ساعات ۷-۵ عصر

پرداخت شهریه والیبال خواهران-بخش طغرالجرد

  بخش طغرالجرد
 • قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
 • قیمت: ۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مربی خانم محسن بیگی

مربی خانم آدیش