سامانه ورزش کوهبنان
آدرس دفتر
کوهبنان خ استادیوم ورزشی -اداره ورزش و جوانان

پرداخت شهریه والیبال خواهران-به صورت ماهانه

 • قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
 • قیمت: ۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ثبت نام مدرسه والیبال باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر خواهران

 • قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پرداخت شهریه والیبال خواهران روستای جور -به صورت ماهانه

 • قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت: ۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پرداخت شهریه والیبال خواهران-بخش طغرالجرد

  بخش طغرالجرد
 • قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
 • قیمت: ۵۰۰ تومان
 • ۰ تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .