سامانه ورزش کوهبنان
آدرس دفتر
کوهبنان خ استادیوم ورزشی -اداره ورزش و جوانان

شرکت کنندگان درمسابقه

اسامی شرکت کنندگان در مسابقه انلاین ۱

اسامی شرکت کنندگان در مسابقه انلاین ۱

بین کسانی که ۱۰۰درصد پاسخ درست داده باشند قرعه کشی خواهد شد قرعه کشی به صورت سیستمی بود و به ۳ نفر اول جوایزی اهدا خواهد شد  نفر اول:۵۰هزارتومان نفر دوم:هدیه غیر نقدی نفر سوم:هدیه غیر نقدی اسامی نفرات قرعه کشی شده توسط سیستم ورزش کوهبنان نفر اول:حسین پورمیرزایی نفر دوم:علی ...