اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا اریا وب جوان – ارائه پشتیبانی و هاست با امنیت بالا

هیاتهای ورزشی

هیاتهای ورزشی

هیات
رئیس هیات
دبیر هیات
نائب رئیس هیات
تلفن تماس
آدرس
نمابر
انجمن های ورزشی
محمد جواد اکبری
منصور جعفری نژاد
طیبه خالداری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
پزشکی ورزشی
محمد تکاور
مجید رضوانی
فاطمه قاسمی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
تنیس روی میز
ناصر اکبری
حسن قربانی
آسیه خجسته
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
جودو
علی اصغر نامجو
محمد جواد اکبری
فاطمه اکبری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
دوچرخه سواری
جواد مجیدی
احمد احمدی
عارفه خجسته
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
دو ومیدانی
مجید رضوانی
سجاد روح الامینی
مهدیه شفیعی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
فوتبال
یاسر محسنی
محمد تکاور
ربابه پور میرزایی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی
۳۳۴۹۲۰۸۶
والیبال
سیدمحمدرضاحسینی
حسین جدیدی
معصومه ادیش
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
شطرنج
احمد رشیدی
جعفر امیری
حنانه نوروزی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
هندبال
مهدی اصغر زاده
سید محمد حسین امیری مقدم
زهرا احمدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
اسکیت
محمد شبانی
احمد رهجو
فاطمه شبانی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
پرورش اندام
ابراهیم دانشی
اسماعیل دانشی
سکینه طهماسبی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
پهلوانی وزورخانه ای
مهدی احمدی
مجتبی احمدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
جانبازان معلولین
احمد نیک خواه
محمود حسین زاده
زهرا عالمی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
روستایی وبازیهای بومی محلی
منصور جعفری نژاد
علیرضا تکاور
معصومه ادیش
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کاراته
مجیدی احمدی
احسان رشیدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کشتی
حسن صیاد
سید ابراهیم موسوی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کونگفو
علی سلطانی
احمد فخار زاده
منصوره روح الامینی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کوهنوردی
سید محسن روح الامینی
عباس جدیدی
عصمت عباسپور
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش همگانی
سهراب غیاثی
علیرضا سیف اللهی
زهرا قاسمخانی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش های رزمی
محمد رضا مهدلو
محمد جواد اکبری
فاطمه اکبری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
شنا
داوود فتاحی
ایمان نوروزی
مریم حاجی پور
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بسکتبال
حسین افغانی پور
مهدی صبوحی
زکیه ایزدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بدمینتون
محسن روح الامینی
امین شفیعی
حمیده معصومی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ژیمناستیک
ذبیح الله شهنازی
حمید مجیدی
زهرا السادات پور مظفری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ووشو
نیما صالحی
سید امیر مسعود
روح الامینی
مکرمه ایزدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بوکس
احمد فخار زاده
احسان دانشی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش کارگری
محمد برخورداری
مجید شبان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش دانش اموزی
منصور جعفری نژاد
سجاد روح الامینی
زهرا اجیگان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸