سامانه ورزش کوهبنان
آدرس دفتر
کوهبنان خ استادیوم ورزشی -اداره ورزش و جوانان

هیاتهای ورزشی

هیات
رئیس هیات
دبیر هیات
نائب رئیس هیات
تلفن تماس
آدرس
نمابر
انجمن های ورزشی
محمد جواد اکبری
منصور جعفری نژاد
طیبه خالداری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
پزشکی ورزشی
محمد تکاور
مجید رضوانی
فاطمه قاسمی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
تنیس روی میز
ناصر اکبری
حسن قربانی
آسیه خجسته
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
جودو
علی اصغر نامجو
محمد جواد اکبری
فاطمه اکبری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
دوچرخه سواری
جواد مجیدی
احمد احمدی
عارفه خجسته
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
دو ومیدانی
مجید رضوانی
سجاد روح الامینی
مهدیه شفیعی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
فوتبال
یاسر محسنی
محمد تکاور
ربابه پور میرزایی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی
۳۳۴۹۲۰۸۶
والیبال
سیدمحمدرضاحسینی
حسین جدیدی
معصومه ادیش
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
شطرنج
احمد رشیدی
جعفر امیری
حنانه نوروزی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
هندبال
مهدی اصغر زاده
سید محمد حسین امیری مقدم
زهرا احمدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
اسکیت
محمد شبانی
احمد رهجو
فاطمه شبانی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
پرورش اندام
ابراهیم دانشی
اسماعیل دانشی
سکینه طهماسبی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
پهلوانی وزورخانه ای
مهدی احمدی
مجتبی احمدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
جانبازان معلولین
احمد نیک خواه
محمود حسین زاده
زهرا عالمی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
روستایی وبازیهای بومی محلی
منصور جعفری نژاد
علیرضا تکاور
معصومه ادیش
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کاراته
مجیدی احمدی
احسان رشیدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کشتی
حسن صیاد
سید ابراهیم موسوی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کونگفو
علی سلطانی
احمد فخار زاده
منصوره روح الامینی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
کوهنوردی
سید محسن روح الامینی
عباس جدیدی
عصمت عباسپور
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش همگانی
سهراب غیاثی
علیرضا سیف اللهی
زهرا قاسمخانی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش های رزمی
محمد رضا مهدلو
محمد جواد اکبری
فاطمه اکبری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
شنا
داوود فتاحی
ایمان نوروزی
مریم حاجی پور
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بسکتبال
حسین افغانی پور
مهدی صبوحی
زکیه ایزدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بدمینتون
محسن روح الامینی
امین شفیعی
حمیده معصومی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ژیمناستیک
ذبیح الله شهنازی
حمید مجیدی
زهرا السادات پور مظفری
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ووشو
نیما صالحی
سید امیر مسعود
روح الامینی
مکرمه ایزدی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بوکس
احمد فخار زاده
احسان دانشی
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش کارگری
محمد برخورداری
مجید شبان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸۶
ورزش دانش اموزی
منصور جعفری نژاد
سجاد روح الامینی
زهرا اجیگان
۳۳۴۹۲۰۸۶
بلوار امام- جنب سالن ورزشی تختی -اداره ورزش و جوانان
۳۳۴۹۲۰۸