سامانه ورزش کوهبنان
آدرس دفتر
کوهبنان خ استادیوم ورزشی -اداره ورزش و جوانان

شهرستان کوهبنان

۰۳۴۳۳۴۹۲۰۸۶
 سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان
نام و نام خانوادگی:منصور  جعفریمیزان تحصیلات:کارشناسی
رایانامه :تلفن تماس :۰۹۱۳۶۳۴۸۴۸۸
نمابر :۰۳۴۳۳۴۹۲۰۸۶
 عوامل اجرایی
نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
رضیه محمد حسنیکارشناس امور فرهنگی و جوانان۰۹۳۷۳۰۹۲۴۵۴- ۰۹۱۳۲۹۸۴۶۲۹
معصومه ادیشکارشناس ورزش بانوان۰۹۱۶۲۴۶۱۵۲۲
قنبر توکلیخدمات۰۹۱۳۳۹۵۹۲۴۰
 واحدهای زیر مجموعه
واحدتلفن تماسنمابر
هیاتهای ورزشی